Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku – ogłoszenie

Zarządzeniem nr A/16/22 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 stycznia 2022 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku

Załączniki do artykułu