Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku - wyniki

Zarządzeniem nr A/237/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2022 roku zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku

Załączniki do artykułu