Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego - unieważnienie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku - unieważnienie

Zarządzeniem nr A/236/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2022 roku został unieważniony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Załączniki do artykułu