Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku - wyniki

Zarządzeniem nr A/189/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 17 października 2023 roku zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.

Załączniki do artykułu

  • A.189.2023.WOP PDF, 238.31 KB

    ZARZĄDZENIE nr A/189/2023 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 17 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku