Opieka wytchnieniowa: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, pod nazwą: Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością”.

Wyniki konkursu dostępne są w załączniku.

Załączniki do artykułu