Nabór kandydatów reprezentujących puławskie organizacje działające w zakresie sportu na członków Puławskiej Rady Sportu

Na podstawie § 3. ust. 2 zarządzenia nr A/103/2019 Prezydenta Miasta Puławy z 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania i działania Puławskiej Rady Sportu Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór kandydatów reprezentujących puławskie organizacje działające w zakresie sportu na członków Puławskiej Rady Sportu

Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Puławy (pokój nr 1) lub korespondencyjnie (na adres: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy) z dopiskiem: „nabór do Puławskiej Rady Sportu” w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2024 r. do godz. 15.30 – decyduje termin wpływu do Urzędu Miasta Puławy.

Udział w pracach Puławskiej Rady Sportu jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Wydziale Edukacji i Sportu - pokój nr 222, tel. 81 458 60 39.

Druk zgłoszenia w załączeniu.

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr A/103/2019 Prezydenta Miasta Puławy z 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania i działania Puławskiej Rady Sportu Prezydent Miasta Puławy

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Puławy (lubelskie.pl)

Załączniki do artykułu