Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (załącznik do Zarządzenia Nr A/160/2023)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach, obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/160/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 8 września 2023 r. dotyczy przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat działki nr 3209/23 o powierzchni 0,0015 ha (15 m2) i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 8 września 2023 r. do dnia 28 września 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku [PDF, 238.28 KB].

Załączniki do artykułu

  • Zarządzenie Nr A/160/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 8 września 2023 r. PDF, 238.28 KB

    Zarządzenie Nr A/160/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 8 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – do 3 lat