Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (załącznik do Zarządzenia Nr A/62/2024)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości zlokalizowanej w Puławach, w obrębie Miasto Puławy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/62/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 11 kwietnia 2024r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 3209/12 o pow. 0,0032 ha, położonej w Puławach, w obrębie Miasto Puławy, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 11 kwietnia 2024r. do dnia 1 maja 2024r. i znajduje się w załączonym niżej pliku PDF.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Załączniki do artykułu