Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (załącznik do Zarządzenia Nr A/199/2023)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/199/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 25 października 2023 r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1176/2 o pow. 0,0254 ha, położonej w Puławach – obręb Miasto Puławy, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 25 października 2023r. do dnia 15 listopada 2023r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku [PDF]

Załączniki do artykułu