Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (załącznik do Zarządzenia Nr A/132/2023)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonej jako działka nr 439/187 o pow. 2206 m2 w celu realizacji roszczeń właścicieli lokali.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/132/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 lipca 2023r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 28 lipca 2023r. do dnia 17 sierpnia 2023r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Zarządzenie Nr A/132/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, zlokalizowanej w Puławach –obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku.

Załączniki do artykułu