Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie w trybie bezprzetargowym (działka nr 634/34)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/45/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 9 marca 2023 r. dotyczy oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Biblioteki Miejskiej w Puławach działki nr 634/34 o pow. 0,3075 ha, położonej w Puławach przy ul. Wojska Polskiego 2, zabudowanej budynkiem Mediateki. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 9 marca 2023 r. do dnia 29 marca 2023 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku.

Załączniki do artykułu

  • Zarządzenie Nr A/45/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 9 marca 2023 r. PDF, 150.43 KB

    Zarządzenie Nr A/45/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do oddania w użytkowanie w trybie bezprzetargowym