Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowej (garaż) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (załącznik do Zarządzenia Nr A/4/2024)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości lokalowej (garaż), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/4/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 stycznia 2024 r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – garażu znajdującego się w kompleksie 5 garaży położonych pomiędzy ul. 6 Sierpnia i ul. Portową w Puławach. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 4 stycznia 2024 r. do dnia 24 stycznia 2024 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku PDF.

Załączniki do artykułu