Informacja dotycząca wywieszenia 2 wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (załącznik do Zarządzenia Nr A/124/2023 i Zarządzenia Nr A/125/2023)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszone zostały 2 wykazy nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/124/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 5 lipca 2023r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy ul.Norwida 5 i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 5 lipca 2023r. do dnia 25 lipca 2023r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/125/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 5 lipca 2023r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul.Krańcowej 19 i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 5 lipca 2023r. do dnia 25 lipca 2023r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszych wykazów w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykazy nieruchomości znajdują się w załączonych niżej plikach.

Załączniki do artykułu