Informacja dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 5549/7 w drodze bezprzetargowej

Informacja dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 5549/7 w drodze bezprzetargowej

Informacja dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 5549/7 w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Włostowice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej: niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 5549/7 o pow. 0,0047 ha, położona przy ul. Ludwika Meresty w Puławach – obręb Włostowice.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/26/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 lutego 2022 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 16 lutego 2022 r. do dnia 8 marca 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wyżej wymienionych wykazów nieruchomości w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

 

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

 

Zarządzenie Nr A/26/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 lutego 2022 r.

Załączniki do artykułu