Szkolenie dla nauczycieli szkół miejskich

Materiały edukacyjne szkolenia dla nauczycieli ,,Przyjaciele Zippiego" - teczki z materiałami, maskotka
Materiały edukacyjne szkolenia dla nauczycieli ,,Przyjaciele Zippiego" - teczki z materiałami, maskotka

W dniu 19 lutego rozpoczęło się dwudniowe szkolenie dla nauczycieli z przedszkoli i szkół podstawowych z realizacji programu rekomendowanego „Przyjaciele Zippiego”. Jest to międzynarodowy program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego. Realizowany jest przez nauczycieli z dziećmi w wieku 5-9 lat.

Program został opracowany w celu wyposażenia małych dzieci w podstawowe kompetencji społeczne i emocjonalne, które już we wczesnym dzieciństwie pomagają radzić sobie w sytuacjach trudnych, a w przyszłości pozwolą na dobre funkcjonowanie w relacjach społecznych i unikanie zachowań ryzykownych.

Szkolenie prowadzi pani Sylwia Wierzchowska z Lublina, a zostało ono sfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla miasta Puławy.

Program ,,Przyjaciele Zippiego" realizowany jest przez Centrum Edukacji Pozytywnej. Więcej informacji: https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie