Karta Dużej Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że  od 01.03.2023 r. wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych ( pokój nr 1) w następujących godzinach:

  • Poniedziałek: 8.30 – 14.30
  • Wtorek: 8.30 – 15.30
  • Środa: 8.30 – 14.30
  • Czwartek: 8.30 – 14.30
  • Piątek: 8.30 – 14.30

Więcej informacji można uzyskać

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
24-100 Puławy, ul. Leśna 17

telefon -  81 458 69 70.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym niezależnie od dochodu.

Podstawą prawną Karty Dużej Rodziny jest ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

Uwaga! Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny zawiera dwie strony (strona nr 3 i 4) do wypełnienia danych członka rodziny wielodzietnej.

Strony te należy powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek.