Wykład otwarty doktora Ireneusza Siudema

Foto: Zasoby UM,

W czwartek 12 października 2023r. w ramach IX Puławskiej Senioriady 2023 w auli Muzeum Badań Polarnych w Puławach odbył się wykład otwarty doktora Ireneusza Siudema pt. „Używanie leków w celach pozamedycznych – przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie”. Wystąpienie dra Siudema przyciągnęło uwagę znacznej liczby seniorów. Aula wypełniona była niemal do ostatniego miejsca. Słuchacze z dużym zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia wykładowcy, który naświetlił temat uzależnienia od leków. Podczas wykładu można było dowiedzieć się, jakie przesłanki wpływają na to, że coraz częściej nadużywamy medykamentów, jakie są tego konsekwencje oraz co robić, by przeciwdziałać temu procesowi.