Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Foto: canva.com, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

W uznaniu pracy wolontariuszy – za ich trud, czas i poświęcenie – Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 17 grudnia 1985 roku ustanowiło ten dzień, jako święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie.

Głównym celem tego święta jest między innym uznanie i docenienie wysiłków osób zaangażowanych w działania dla innych oraz pokazanie społeczeństwu, jak duży jest ich wkład w rozwój społeczny na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Jest to również okazja do promowania wolontariatu oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

W tym szczególnym dniu, pragniemy Wam – Puławskim Wolontariuszom –  jeszcze raz z całego serca podziękować za Waszą aktywność i zaangażowanie w niesienie pomocy naszym ukraińskim przyjaciołom.

Kiedy rozpoczął się atak zbrojny na Ukrainę, poprosiliśmy wszystkie osoby dobrej woli o pomoc i wsparcie. Ilość osób, która się do nas zgłosiła, przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Wszyscy pomagali bez wahania, poświęcając swój prywatny czas.

Dzięki Wam wydawaliśmy żywność i artykuły pierwszej potrzeby ukraińskim rodzinom – w sumie ponad 6 ton artykułów.

Doraźnej pomocy udzielaliście także oferując pomoc na MOP Markuszów, do miejsc stałego zakwaterowania rodzin, na granicę czy do Żytomierza (do domu dziecka, dla obrony terytorialnej i szpitala).

Do naszego miasta partnerskiego – Bojarki – dostarczonych zostało ponad 5 ton artykułów spożywczych dla ludzi i zwierząt, środków opatrunkowych, leków i środków higienicznych.

Paczki trafiły również do potrzebujących mieszkańców Mizocza koło Równego.

Tylko dzięki Wam, mogliśmy udzielić tak ogromnej pomocy i wsparcia wszystkim potrzebującym.

Dziękujemy za każdy, nawet najmniejszy gest solidarności.

Puławy są z Was dumne.