Konferencja „Rodzina drogą sukcesu, czy drogą na skróty?"

Foto: Zasoby UM,

16 maja w Mediatece odbyła się konferencja „Rodzina drogą sukcesu, czy drogą na skróty?", która realizowana jest w ramach kampanii "Puławy dla rodziny".

Stanowiła ona próbę odpowiedzi na pytanie o kondycję rodziny w świetle między innymi wyników ostatnich badań, przeprowadzanych w środowisku społecznym Puław. Jest również głosem w debacie o kierunkach zmian i wyzwaniach w środowisku rodzinnym.

Relacja TVP3 Lublin.

Relacja Radia Lublin.

W konferencji udział wzięli:


Małgorzata Bechler: z wykształcenia pedagog, z pasji trener z zakresu psychoedukacji. Wieloletni nauczyciel, certyfikowany trener programów rekomendowanych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz trener rozwoju osobistego. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu kadr pedagogicznych, rodziców, pracy
z dorosłymi oraz z dziećmi i młodzieżą. Prywatnie żona i mama. Interesuje się człowiekiem, relacjami społecznymi, a także rozwojem biznesowym, a w wolnym czasie promuje zdrowy styl życia i smaczne jedzenie. 


dr Dariusz Perszko: jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, trenerem
i terapeutą Studenckiej Szkoły Higieny Psychicznej i Stowarzyszenia Aktywnego Rozwoju Osobowości o specjalizacji psychoterapii rozwojowej i personalistycznej. Zajmuje się pomocą psychologiczną skierowaną do młodzieży i dorosłych. Jest autorem publikacji naukowych
z dziedziny psychologii twórczości, wychowawczej i egzystencjalnej.  


Anna Sosnowska: psycholog, zajmuje się pomocą psychologiczną młodzieży, trener metody „Kids’Skills – Dam radę! I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny!” w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się
na budowaniu prawidłowych relacji rodzinnych oraz wspieraniu młodzieży w komunikacji
z rodzicami. Prywatnie żona i mama piątki dzieci, której pasją jest odkrywanie potencjału
u młodych ludzi i gotowanie.