V Puławski Dzień Sportu

Dziewczynki odbijająca nogą piłkę
Foto: Zasoby organizatora, Dziewczynki odbijająca nogą piłkę

15 czerwca na boisku Szkoły Podstawowej nr 6 w Puławach został zorganizowany V Puławski Dzień Sportu.

Wydarzenie zostało zainicjowane przez członków Puławskiej Rady Sportu jako sportowa rywalizacja na wesoło, organizowana co roku w kolejnej szkole podstawowej. W latach poprzednich Puławski Dzień Sportu odbywał się już w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej ner 3, Szkole Podstawowej nr 4. W 2024 roku jego organizacja przypada Szkole Podstawowej nr 5 w Puławach (ZSO nr 2).

Reprezentacje szkół rywalizowały w ośmiu punktowanych konkurencjach sprawnościowych.

Wyniki:

Miejsce 1 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Puławach

Miejsce 2 –ex aequo: Szkoła Podstawowa nr 6 w Puławach i Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach

Miejsce 3 – Szkoła Podstawowa nr 9 w Puławach

Miejsce 4 – ex aequo: Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 9 w Puławach

Miejsce 5 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Puławach

Miejsce 6 – Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach

Uczniom dziękujemy za uczestnictwo i gratulujemy osiągniętych wyników, nauczycielom dziękujemy za opiekę, natomiast dyrekcji, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 6 w Puławach za organizację imprezy.