Uroczyste podpisanie umów o realizację zadań publicznych

Prezydent Miasta Puławy z przedstawicielami klubów i stowarzyszeń sportowych.
Prezydent Miasta Puławy z przedstawicielami klubów i stowarzyszeń sportowych.

Na Hali Grupa Azoty Arena odbyło się uroczyste podpisanie umów o realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na spotkanie zostały zaproszone wszystkie kluby i stowarzyszenia sportowe, które otrzymały dotację na 2024 r.

17 stycznia na Hali Grupa Azoty Arena odbyło się uroczyste podpisanie umów o realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na spotkanie zostały zaproszone wszystkie kluby i stowarzyszenia sportowe, które otrzymały dotację na 2024 r.

Miejsce spotkania nie było przypadkowe – to tu odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, gdzie amatorzy sportu realizują swoje pasje.

Miasto Puławy mając na uwadze jak ważny jest rozwój sportu wśród różnych pokoleń puławian, a także posiadając doskonałe zaplecze infrastrukturalne, co roku ogłasza otwarty konkurs ofert. W ramach tego konkursu przyznawane są dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych, które kreują w Puławach cały system różnorodnych zajęć i szkoleń z wielu dyscyplin, również olimpijskich. Na 2024 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 900.000 zł.

Wsparcie finansowe jakie Miasto udziela podmiotom to inwestycja w przyszłość - jest to szansa, inspiracja i motywacja dla wielu kolejnych młodych ludzi do rozwijania sportowego hobby, które w przyszłości może się przerodzić w zawodową drogę.  Co szczególnie cieszy, to przyszli sportowcy, w których zaszczepiane jest ziarenko, które obrodzi w owoce sportowych osiągnięć.

Jesteśmy rozpoznawalni dzięki wspaniałym sportowcom, odnoszącym sukcesy zarówno w Polsce, jak i zagranicą, a wychowanych w naszych, puławskich klubach. 

Miasto Puławy od wielu lat wspiera lokalne kluby i stowarzyszenia sportowe. Poza corocznymi dotacjami z konkursów ofert mogą one liczyć na udostępnianie na preferencyjnych warunkach obiektów sportowych będących w zarządzie MOSiR w Puławach i podległych Miastu szkół. Ponadto zawodnikom za wysokie osiągnięcia sportowe przyznawane są stypendia i nagrody finansowe, a wybrane działania obejmowane są umowami sponsorskimi.

Co roku na zlecenie Miasta realizowanych jest wiele zadań, m.in. szkolenia sportowe do wieku młodzieżowca w 13 dyscyplinach sportowych, organizacja zawodów i turniejów sportowych, biegów oraz wspieranie sportu dla osób niepełnosprawnych.

Na ten cel w 2024 r. Miasto zabezpieczyło kwotę w wysokości 900.000 zł.

Pod koniec roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert, w ramach którego 22 podmioty otrzymały dotację w wysokości 878.075 zł na realizację 31 zadań. Zadania będą realizowane już w tym roku.

Dofinansowanie otrzymały następujące podmioty:

Klub Sportowy „Wisła” Puławy

Nazwy zadań:

- Szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej 

- Szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej seniorów

- Szkolenie z zakresu podnoszenia ciężarów

- Szkolenie z zakresu lekkiej atletyki

- Szkolenie z zakresu pływania

Łączna wysokość dotacji: 280.000 zł

Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna

Nazwa zadań:

- Szkolenie z zakresu piłki ręcznej

- Organizacja szkolenia sportowego zawodników uczestniczących w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym oraz organizacja tych rozgrywek

Łączna wysokość dotacji: 156.000 zł

 Klub Sportowy „Pogoń” Puławy

Nazwy zadań:

- Szkolenie z zakresu piłki koszykowej

- Szkolenie z zakresu kolarstwa

Łączna wysokość dotacji: 55.000 zł

 Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Nazwy zadań:

- Prowadzenie ogólnodostępnej wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego

- XXXIV Ogólnopolskie Biegi Niepodległości

- Ogólnopolskie Biegi o „Błękitną Wstęgę Wisły”

Łączna wysokość dotacji: 45.000 zł

 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ANDROS

Nazwa zadania:

- Szkolenie dzieci i młodzieży w taekwondo olimpijskim w okresie 02.01-31.12.2024 r.

Wysokość dotacji: 45.000 zł

 Miejsko-Szkolny Klub Sportowy PUŁAWIAK

Nazwa zadania:

- Szkolenie z zakresu piłki nożnej

Wysokość dotacji: 38.000 zł

 Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak Puławy”

Nazwa zadania:

- Organizacja szkolenia sportowego zawodników do wieku młodzieżowca w zakresie piłki ręcznej w 2024 r.

Wysokość dotacji: 34.000 zł

 Puławski Szkolny Związek Sportowy

Nazwa zadania:

- Organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych dla szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Puławy

Wysokość dotacji: 30.000 zł

 Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”

Nazwy zadań:

- Aktywne Dzieciaki odSKOCZnią od problemów

- Szkolenie z zakresu piłki siatkowej

Łączna kwota dotacji: 30.000 zł

 Klub Sportowy Akademia Piłkarskie Perełki

Nazwa zadania:

- Organizacja szkolenia sportowego zawodników do wieku młodzieżowca w zakresie piłki nożnej w 2024 r.

Wysokość dotacji: 25.000 zł

 Żeński Klub Sportowy IZABELLA Puławy      

Nazwa zadania:

- Piłka zamiast Internetu  

Wysokość dotacji: 21.075 zł

 Klub Sportowy „Puławska Akademia Karate Tradycyjnego”

Nazwa zadania:

- Organizacja szkolenia sportowego zawodników do wieku młodzieżowca w zakresie karate tradycyjnego

Wysokość dotacji: 20.000 zł

 Stowarzyszenie „Sportowe Puławy”

Nazwy zadań:

- Szkolenie z zakresu trójboju siłowego

- Organizacja szkolenia sportowego z zakresu Mieszanych Sztuk Walki

Łączna wysokość dotacji: 16.000 zł

 Fundacja BezMiar

Nazwa zadania:

- X Jubileuszowy Bieg Zielonych Sznurowadeł

Wysokość dotacji: 15.000 zł

Szkolny Klub Tenisowy „Smecz” Puławy

Nazwa zadania:

- Szkolenie z zakresu tenisa ziemnego

Wysokość dotacji: 14.000 zł

 Klub Sportowy „Azoty-Puławy”

Nazwa zadania:

- Szkolenie z zakresu piłki ręcznej

Wysokość dotacji: 12.000 zł

 Akademia Piłkarska Drużyna Marzeń

Nazwa zadania:

- Trenuj z Drużyną Marzeń

Wysokość dotacji: 10.000 zł

 Fundacja Ruszaj Na Szlak

Nazwa zadania:

- Bieg Szlak Trafi 2024

Wysokość dotacji: 8.000 zł

 Stowarzyszenie Klub Sportowy Bushidan Judo

- Szkolenie z zakresu sportów walki – JUDO

Wysokość dotacji: 7.000 zł

 Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy

Nazwa zadania:

- Szkolenie z zakresu badmintona

Wysokość dotacji: 6.000 zł

 Uczniowski Klub Sportowy „Niwa”

Nazwa zadania:

- Organizacja szkolenia sportowego do wieku młodzieżowca z piłki ręcznej

Wysokość dotacji: 6.000 zł

 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy SKOK

Nazwa zadania:

- Organizacja szkolenia sportowego w boksie amatorskim zawodników do wieku młodzieżowca

Wysokość dotacji: 5.000 zł

 


 Młodzież i dzieci to nasza przyszłość, a pomoc w realizacji jej napawa dumą i cieszy najbardziej!