Program sterylizacji i kastracji zwierząt - nabór wniosków zakończony

Foto: pixabay,

Szanowni Państwo, z uwagi na duże zainteresowanie projektem „Sterylizacji i kastracji psów i kotów wraz z elektronicznym znakowaniem zwierząt, należących do mieszkańców Miasta Puławy w 2022 r.” realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego, informujemy, że od dnia 05 marca 2022 r., wstrzymujemy przyjęcia wniosków o wykonanie zabiegu sterylizacji i kastracji.

Do chwili obecnej wpłynęło 127 wniosków i szacujemy, że środki finansowe na ten cel zostały już wykorzystane. Po rozliczeniu wykonanej usługi weterynaryjnej przez zakłady lecznicze, w przypadku wolnych środków finansowych zostanie ogłoszony nabór uzupełniający.
Wnioski złożone po terminie wskazanym powyżej pozostają bez rozpatrzenia.


 


 

Celem akcji jest popularyzacja najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia nadwyżki populacji zwierząt domowych co w efekcie zminimalizuje liczbę psów i kotów trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami, a także zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego.

Akcja prowadzona będzie przez Urząd Miasta Puławy od dnia 15 lutego 2022 r.  do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

Akcja sterylizacji/kastracji dotyczy zwierząt:

1.    wyłącznie z terenu Miasta Puławy – miejsce zameldowania i zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie oświadczenia, które będzie weryfikowane przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w oparciu o posiadane przez Urząd Miasta Puławy dane;

2.    powyżej 6 miesiąca życia;

3.    zwierząt zaszczepionych przeciwko wściekliźnie;

4.    zwierząt zaczipowanych, w związku z powyższym, psy i koty, które do tej pory nie zostały oznaczone elektronicznym „czipem”, w dniu przeprowadzanego zabiegu sterylizacji/kastracji będą dodatkowo oznakowane. Zabieg polega na wstrzyknięciu za pomocą specjalnej strzykawki mikroskopijnego procesora (transpondera) pod skórę psa, kota i jest całkowicie bezpieczny dla zwierzęcia.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z zabiegu finansowanego przez Miasto Puławy?

1.    W celu wzięcia udziału w akcji należy: 

a)    złożyć wniosek w dwóch egzemplarzach (załączony poniżej) w Urzędzie Miasta Puławy ul. Lubelska 5, 24 – 100 Puławy;

b)    okazać książeczkę zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia (przy odbiorze pozytywnie zweryfikowanego wniosku).

2.    Z pozytywnie zweryfikowanym formularzem wniosku, należy udać się do jednego z biorących udział w Projekcie zakładów weterynaryjnych, gdzie po wizycie kwalifikacyjnej, zostanie ustalony termin zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.

3.    Właściciel zwierząt może wykonać sterylizację/kastrację maksymalnie dwóch zwierząt w danym roku kalendarzowym.

Gdzie można skorzystać z usługi:

1.    Przychodnia Weterynaryjna Central VET Kinga Pękala, ul. Wróblewskiego 4, 24 – 100 Puławy, tel. 571 095 080;

2.    Przychodnia dla Zwierząt Animal-Wet  Pana Jacka Krasuckiego, ul. Piłsudskiego 2, 24-100 Puławy, tel. 607-300-644;

3.    Gabinet Weterynaryjny Pana Przemysława Reicherta, ul. Wróblewskiego 16d/5, 24-100 Puławy, tel. 508-434-351;

4.    Puławskie Centrum Weterynaryjne Pani Katarzyny Juszkiewcz, Pana Łukasza Juszkiewicza, ul. Mościckiego 1, tel. 883-448-446;

5.    Lecznica Weterynaryjna Pana Stanisława Gajdy, ul. Norwida 22, 24-100 Puławy, tel. 81 886 36 10.

 

Regulamin określający szczegółowe zasady sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz formularz wniosku znajdują się poniżej:

 

 

 

Załączniki do artykułu