Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Puławy: zakończenie konsultacji

Foto: Zasoby UM,

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Puławy.

Konsultacje trwały od 12 stycznia 2024 r. do 16 lutego 2024 r. W ramach konsultacji zbierano uwagi w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez  wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego w Urzędzie Miasta Puławy oraz na stronie internetowej miasta. W dniu 1 lutego 2024 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbyło się otwarte spotkanie  konsultacyjne. W trakcie trwania konsultacji można było również wypełnić elektroniczny formularz ankiety.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z konsultacji społecznych dotyczących obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Puławy w którym podsumowano efekty prac.

Załączniki do artykułu