Zaproszenie na XLVI nadzwyczajną sesję Rady Miasta Puławy

Foto: Zasoby UM,

Serdecznie zapraszam na XLVI nadzwyczajną sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 18 maja 2022 r. (środa) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, która została zwołana na wniosek Klubu Radnych PiS Rady Miasta Puławy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja Prezydenta w zakresie realizacji inwestycji budowy sali gimnastycznej z boiskami przy Szkole Podstawowej nr 3 w Puławach
  3. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                       Przewodnicząca
                                                                                                                                                    Rady Miasta Puławy
                                                                                                                                                     (-) Bożena Krygier