Zaproszenie na III sesję Młodzieżowej Rady Miasta Puławy

Foto: Zasoby UM,

Serdecznie zapraszam na III sesję Młodzieżowej Rady Miasta Puławy VII kadencji w dniu 12 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z II sesji Młodzieżowej Rady Miasta
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. edukacji, sportu i kultury.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. promocji, organizacji imprez i współpracy z organizacjami młodzieżowymi.
  5. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia.
  6. Zakończenie obrad III sesji Młodzieżowej Rady Miasta.

                                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                      Młodzieżowej Rady Miasta Puławy

                                                                                                                                     Adrian Grabiec