Podziękowania od Rady Miasta dla Pani Beaty Kozik

Foto: Zasoby UM,

Od dnia 11 stycznia 2023 r. pani Beata Kozik nie pełni już funkcji Wiceprezydenta Miasta Puławy.

26 stycznia, podczas LVI sesji Rady Miasta Puławy, Przewodnicząca Rady Miasta w imieniu Radnych podziękowała pani Beacie za dwa lata współpracy. Pani Wiceprezydent także zwróciła się z podziękowaniami do Państwa Radnych oraz byłych współpracowników.