Безкоштовний проїзд в автобусах МЗК

Foto: Zasoby UM,

Bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla obywateli Ukrainy

Повідомляємо, що постановою Пулавської міської Ради   громадянам України надано тимчасове право безкоштовного проїзду громадським транспортом на всіх лініях зв’язку, де транспортні послуги надає МЗК – Пулави.

Право на безкоштовний проїзд надається громадянам України, які перетнули українсько-польський кордон після 23 лютого 2022 року i діятиме до 31 серпня 2022 року.

Документом, що дає право на безкоштовний проїзд, є паспорт або інший офіційний документ із зазначенням дати перетину кордону Республіки Польща.

 


Podjęcie niniejszej uchwały stanowi formę wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie Miasta Puławy oraz na obszarze gmin, z którymi gmina Miasto Puławy zawarło porozumienie w sprawie wspólnej realizacji komunikacji, wykonywanych przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. Prawo do bezpłatnych przejazdów będzie przysługiwać obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską po dniu 23 lutego 2022 r. i będzie obowiązywać do dnia 31 sierpnia 2022 r.