Przebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika" w celu zwiększenia aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze

POK DOM CHEMIKA
Foto: "MS-K STUDIO" MAŁGORZATA SKOWROŃSKA-KAWKA, POK DOM CHEMIKA

17 listopada 2017 roku Miasto Puławy podpisało z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika" w celu zwiększenia aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze”

logapleulub(1).png

Okres realizacji projektu: 30 września 2017 r. – 30 września 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 29 888 645,24 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 14 194 630,39 zł

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 17 listopada 2017 roku Miasto Puławy podpisało z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika" w celu zwiększenia aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze”, złożonego w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości życia w Puławach poprzez zapewnienie mieszkańcom Puław i okolic dostępu do bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej. Narzędziem służącym osiągnięciu tego celu stanie się kompleksowa modernizacja budynku Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, która pozwoli na zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej oraz podniesienie jakości tej oferty. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • kompleksową przebudowę wnętrza obiektu wraz ze zmianą przebiegu ciągów komunikacyjnych i rozmieszczenia pomieszczeń;
  • wymianę lub montaż instalacji klimatyzacji, wentylacji, wodno-kanalizacyjnej, cieplnej, elektrycznej, LAN oraz systemów bezpieczeństwa obiektu;
  • budowę nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych;
  • przebudowę ciągów komunikacyjnych wokół budynku wraz z modernizacją oświetlenia parkingu;
  • wykonanie systemu iluminacji obiektu;
  • montaż nowoczesnego oświetlenia wewnątrz budynku,
  • wykonanie mechaniki sceny i oświetlenia scenicznego,
  • wyposażenie wnętrz obiektu w nowoczesne meble.

FILM PROMOCYJNY

Stan aktualny i wizualizacja

DOM CHEMIKA(1).jpg


Po realizacji inwestycji

fot. "MS-K STUDIO" MAŁGORZATA SKOWROŃSKA-KAWKA

IMG_20201013_125549.jpg

 


IMG_20201013_125549.jpgIMG_20201013_125549.jpg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020