Cyfrowa Gmina

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Miasto Puławy dn. 9 marca 2022 r. podpisało umowę o powierzenie grantu o numerze 3498/2/2022 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina”

FE_POPC_poziom_pl-1_rgb.jpg

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Okres realizacji: 09.03.2022 r. – 30.09.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 100.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 100 0000,00 zł

Miasto Puławy dn. 9 marca 2022 r. podpisało umowę o powierzenie grantu o numerze 3498/2/2022 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych
i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach przyznanego grantu Miasto Puławy przewiduje realizację następujących zadań:

-        wykonanie portalu internetowego mieszkańca, przy pomocy którego będzie można rozliczyć się z opłaty za gospodarowanie odpadami (np. złożyć deklarację, sprawdzić stan i dokonać płatności, itp.)

-        przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy Miasto Puławy z zakresu cyberbezpieczeństwa.

-        przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa urzędu.