miniPAKT- gminne pracownie komputerowe

miniPAKT- gminne pracownie komputerowe
miniPAKT- gminne pracownie komputerowe

Miasto Puławy uzyskało grant na realizację projektu „miniPAKT- gminne pracownie komputerowe"

logo.jpg

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Okres realizacji: 29.11.2023 r. – 15.12.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 199 525,00 zł

Wartość dofinansowania: 199 525,00 zł

Miasto Puławy uzyskało grant na realizację projektu „miniPAKT- gminne pracownie komputerowe” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem przedsięwzięcia projektu jest utworzenie przestrzeni multimedialnej oraz przestrzeni robotycznej i programowej. Zakupiony sprzęt w ramach powierzonego grantu zostanie przekazany do dyspozycji Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” jako instytucji która otwiera się na nowe technologie.  Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie oferty i rozwoju kompetencji cyfrowych odbiorców tak by mogli rozwijać kreatywność, innowacyjność, umiejętność współpracy oraz umiejętności techniczne z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi.