Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach wraz z obiektami towarzyszącymi

Foto: Zasoby UM Puławy,

Przedmiotem projektu jest budowa i przebudowa obiektów sportowych zlokalizowanych w ogólnodostępnym kompleksie sportowym przy ulicy Hauke Bossaka w Puławach

3.png

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Okres realizacji: 2009 - 2011

Wartość całkowita: 49.036.502,04 zł

Wartość dofinansowania: 14.000.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
Przedmiotem projektu jest budowa i przebudowa obiektów sportowych zlokalizowanych w ogólnodostępnym kompleksie sportowym przy ulicy Hauke Bossaka w Puławach. Swoim zakresem projekt obejmuje przebudowę areny lekkoatletycznej z boiskiem do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, przebudowę okalających arenę trybun i oświetlenia, budowę budynku zaplecza sportowego z trybuną rodzinną, siłownią oraz odnową biologiczną i hostelem, budowę budynku wejściowego, budowę zaplecza pływalni otwartej, przebudowę trybuny przy pływalni, budowę aqua parku, rzutni i boiska do piłki siatkowej, parkingu, wykonanie sieci i przyłączy, instalację systemu monitoringu oraz zagospodarowanie całego terenu, w tym mała architektura oraz zieleń.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu:
 
  • 12 zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów,
  • 3 bezpośrednio utworzone nowe miejsca pracy,
  • 2 wybudowane obiekty sportowe o powierzchni 454,01m2,
  • 3 przebudowane i doposażone obiekty sportowe o powierzchni 17260,86 m2,
  • powierzchnia zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów pozostałej infrastruktury społecznej wyniesie 5248,91m2.
 
Celem ogólnym projektu, do osiągnięcia którego przyczyni się jego realizacja, jest poprawa jakości i dostępności oferty sportowo-rekreacyjnej Miasta Puławy oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu lubelskiego w oparciu o wykorzystanie warunków sportowo-rekreacyjnych ziemi puławskiej. Szczegółowe cele to poprawa standardu świadczonych usług adresowanych do społeczności (w szczególności młodzieży szkolnej) poprzez spełnienie odpowiednich norm przez obiekty sportowo-rekreacyjne, zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców dzięki poprawie warunków uprawiania sportu, zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z korzystania z oferty kulturalno-sportowej poprzez dostosowanie obiektów do potrzeb tych osób, zwiększenie bezpieczeństwa na obiektach sportowo-rekreacyjnych, zwiększenie możliwości organizowania różnorakich imprez sportowych i rekreacyjnych, umożliwienie organizacji Centrum Pobytowego na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
 
Przebudowywany obiekt daje niepowtarzalną szansę do organizacji zajęć treningowych, zawodów sportowych, zajęć lekcyjnych, spotkań ligowych, na najwyższym poziomie sportowym i organizacyjnym. Dzięki nowoczesnej bieżni uzyska klasę III – krajową. Dodatkowo dzięki rozbudowie pływalni odkrytej poprawi się dostępność do wypoczynku nad wodą tak potrzebnego w okresie letnim.

Realizacja projektu będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa i ładu publicznego podczas organizowanych na obiekcie imprez masowych. Wyeliminowanie anonimowości uczestników takich imprez poprzez m.in. zamontowanie nowoczesnego systemu monitoringu z możliwością identyfikacji przy wejściach i na trybunach, wydzielenie oddzielnych wejść jest gwarancją bezpiecznej organizacji takich imprez.

OBIEKT PRZED ROZPOCZĘCIEM INWESTYCJI:
Źródło: Studium wykonalności, strona internetowa MOSiR
przekazanie stadionu 038.jpg

przekazanie stadionu 038.jpg


INWESTYCJA PO ZAKOŃCZENIU 
Źródło: fotografia własna

stadion(1).jpgstadion(1).jpgstadion(1).jpg