Zakończył się remont kładki nad ulicą Głęboką

Widok z profilu na kładkę nad ulicą Głęboką
Foto: Zasoby UM, Widok z profilu na kładkę nad ulicą Głęboką

Zakończył się remont kładki nad ulicą Głęboką. 14 lipca odbył się jej odbiór techniczny, wobec czego mieszkańcy oraz turyści mogą z niej już swobodnie korzystać.

W ramach modernizacji wymianie uległa nawierzchnia na całej długości obiektu, odtworzone zostały betonowe gzymsy, wymieniono balustradę zachowując jej pierwotne ustawienie, odtworzono także detale architektoniczne i oczyszczono kamienny mur pod obiektem. Ponadto urządzony zostanie trawnik w rejonie dojść do kładki.