Zakończono przebudowę ul. Kaniowczyków

Foto: Zasoby UM,

Zakończyła się realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej w ul. Kaniowczyków w Puławach na odcinku od km 0+273,27 do km 0+724,66 (zakres II)”.

W ramach zadania rozebrano istniejącą nawierzchnię oraz konstrukcję jezdni, zatok postojowych i chodników. Wykonawca zbudował odwodnienia drogi do sieci kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów kanalizacji deszczowej, wybudował drogę wraz z konstrukcjami, wykonał oznakowania pionowe i poziome oraz trawniki i nasadzenia kompensacyjne.