Zakończenie budowy drogi dojazdowej do Hospicjum

Foto: Zasoby UM,

Zakończyła się budowa drogi dojazdowej do Hospicjum. 31 października Zarząd Dróg Miejskich w Puławach przeprowadził jej odbiór techniczny. Powstał dojazd długości ok. 252 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z kanalizacją deszczową, zatokami parkingowymi oraz miejscami postojowymi. Droga zyskała ponadto oświetlenie LED i nasadzenia drzew i krzewów.
31 października odbyło się także przekazanie placu pod remont nawierzchni jezdni drogi gminnej na odcinku od km 0+642 do km 1+052 o długości ok. 410 m. Prace powinny rozpocząć się w najbliższym czasie. Wykonawca przewiduje wprowadzenie na pewnych etapach czasowej organizacji ruchu.