Wysokie miejsce Puław w rankingu Inwestycje samorządowe 2019–2021

Foto: Zasoby UM,

Miasto Puławy zajęło wysokie 14 miejsce w ogólnopolskim rankingu Inwestycje samorządowe 2019–2021 Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Wynik daje nam także 2 miejsce w województwie lubelskim. W podsumowaniu rankingu zaprezentowano 223 miasta.

Metoda rankingu opiera się na analizie wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w  tym przypadku 2019–2021). Poza wydatkami zapisanymi w  budżecie, organizatorzy starają się uwzględniać także te ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne.

Cały artykuł Wspólnoty i prezentacja rankingu dostępne są w tym miejscu.