Przebudowa oświetlenia ulicznego

Foto: Adam Kozieł,

Rozpoczął się długo oczekiwany proces wymiany miejskiego oświetlenia na energooszczędne. Zarząd Dróg Miejskich w Puławach ogłosił wczoraj postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach”, zlokalizowanego w Puławach na obszarze ograniczonym ul. Lubelską, Centralną, Piaskową, a od strony północnej lasem komunalnym i torami kolejowymi w ramach Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych.

Zamówienie obejmuje kompleksową przebudowę oświetlenie ulicznego i budowę kanalizacji teletechnicznej na: 51 ulicach, 5 drogach wewnętrznych, 5 ciągach pieszych, 4 skwerach, 8 parkingach i terenach osiedli mieszkaniowych wraz z zapewnieniem inteligentnego systemu sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym.

  • Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 27.01.2023r. do godz. 08:00
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2023 r. o godz. 08:15.
  • Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: 30.08.2024 r.

Szczegóły dostępne są w tym miejscu.

Zdjęcie tytułowe jest zdjęciem poglądowym.