Polski Ład: środki na infrastrukturę sportową i oświatową

Foto: Zasoby UM,

W związku z Uchwałą nr 205/2022 Rady Ministrów z 13 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych od dnia 1 grudnia 2022 r. pojawiła się możliwość dokonywania zmian w dotychczas składanych wnioskach. Decyzją Prezesa Rady Ministrów nasz nowy wniosek został zakwalifikowany do otrzymania Promesy inwestycyjnej na kwotę 11.890.000,00 zł.

Dzięki pozyskanym środkom przeprowadzone zostaną:

  • modernizacja boiska bocznego na stadionie miejskim.
  • modernizacja boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
  • modernizacja boiska przy  Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im  F. D. Kniaźnina
  • modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 im. A. Mickiewicza w Puławach
  • budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach
  • przebudowa ogrodzeń i zagospodarowanie terenów przy miejskich przedszkolach nr 10, 13 i 15.

Całkowita wartość projektu wyniesie 13.212.000,00 zł, z czego kwota 1.322.000,00 zł będzie stanowiła wkład własny.