Nowe środki na inwestycje drogowe

Foto: Zasoby UM,

Dzięki pozyskanym właśnie środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w naszym mieście powstaną dwie nowe inwestycje drogowe.

Na przebudowę ul. Kaniowczyków Miasto Puławy otrzymało 1 310 495,20 zł dofinansowania (50% wartości projektu). Modernizacja obejmie wymianę nawierzchni, przebudowę miejsc parkingowych, wymianę oświetlenia na LED, przebudowę i wyniesienie trzech przejść dla pieszych.

Na przebudowę ul. Kościuszki otrzymaliśmy 1 689 596,14 zł dofinansowania (50% wartości projektu). Prace obejmą wymianę nawierzchni, przebudowane zostaną dwa skrzyżowania poprzez ich wyniesienie wraz z przejściami dla pieszych, dotychczasowe oświetlenie wymienione zostanie na LED.