Informacja o doraźnej naprawie dróg asfaltowych

Skrzyżowanie z pasami i znakiem pionowym
Skrzyżowanie z pasami i znakiem pionowym

Zarząd Dróg Miejskich w połowie stycznia zlecił doraźną naprawę dróg poprzez uzupełnienie powstałych ubytków masą na zimno. Prace prowadzone na ulicach: Grota Roweckiego, Legionu Puławskiego, Grzegorzewskiej, Piaskowej, Dęblińskiej, Zbożowej, Norwida, Słowackiego, Kolejowej zostały zakończone 22 stycznia.

W wyniku spadków temperatury poniżej zera i zamarzania wody oraz obecnie występującej dodatniej temperatury na jezdniach dróg asfaltowych zaczęły pojawiać się ubytki.

Zarząd Dróg Miejskich zlecił naprawę kolejnych nowo powstałych ubytków w ulicach: Kaniowczyków, Grabskiego, Bema, Wojska Polskiego, Piaskowej, Dęblińskiej, Wróblewskiego, Grota Roweckiego, Kilińskiego, Zarzecze, Miodowa, Skrzyżowanie ul. Przemysłowej z ul. Zarzecze. Zakończenie prac nastąpiło 1 lutego.

Naprawa masą na zimno jest metodą doraźną i jest stosowana wówczas gdy nie jest wytwarzana masa na gorąco (okres zimowy). Ze względu na małą trwałość masy na zimno naprawiane są głównie ubytki, które mogą stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym.