Uchwała Nr LXVI/557/23 Rady Miasta Puławy z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Puławy na rok 2024