Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy terenu położonego przy ul. Lubelskiej

Uchwała Nr LII/471/22 Rady Miasta Puławy z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy terenu położonego przy ul. Lubelskiej

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/uchwala-471.pdf 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy terenu położonego przy ul. Lubelskiej

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/pp.6721.1.1.2023.pdf