Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy „Orlika”

Uchwała Nr LII/472/22 Rady Miasta Puławy z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy „Orlika”

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/uchwala-472.pdf


 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy „Orlika”

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/pp.6721.2.1.2023.pdf