Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Puławy na obszarze osiedla Włostowice sektor F,G,H - część 3

 

UCHWAŁA NR LX/515/23 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Puławy na obszarze osiedla Włostowice sektor F,G,H – część 3

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1952&action=details&document_id=1893715

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Puławy na obszarze osiedla Włostowice sektor F,G,H - część 3

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1958&action=details&document_id=1915233