Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Puławy „Aignera”

Uchwała Nr LVIII/505/23 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Puławy „Aignera”

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1952&action=details&document_id=1872384

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Puławy „Aignera”

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1958&action=details&document_id=1884550