Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Południe"

Uchwała Nr VI/54/15 Rady Miasta Puławy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Południe"

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=937&action=details&document_id=952638


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Południe"

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=921&action=details&document_id=988363


Uchwała Nr XXXIII/315/17 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/15 Rady Miasta Puławy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Południe"

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1114&action=details&document_id=1138640


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Południe"

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1108&action=details&document_id=1140849


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Południe"

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1958&action=details&document_id=1875404


 Tekst planu

 https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/mpzp-poludnie-uzgadnianie-uchwala-05.pdf 


Rysunek planu

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/mpzp-poludnie-uzgadnianie-rysunek-05.pdf


Prognoza oddziaływania na środowisko

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/mpzp-poludnie-uzgadnianie-prognoza-tekst-04.pdf


Oświadczenie

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/oswiadczenie-rdos.pdf


Uzasadnienie

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/mpzp-poludnie-uzasadnienie-do-uchwaly-04.pdf 


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Południe" 

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1958&action=details&document_id=1942806 


Tekst planu 

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/mpzp-poludnie-wylozenie-2-uchwala-06-1.pdf


Rysunek planu 

umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/mpzp-poludnie-wylozenie-2-rysunek-06.pdf


Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko (lubelskie.pl)


Uzasadnienie

mpzp-poludnie-uzasadnienie-do-uchwaly-06.pdf (lubelskie.pl)