Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Gościńczyk"

Uchwała Nr XXVIII/287/21 Rady Miasta Puławy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Gościńczyk"

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1768&action=details&document_id=1608129


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Gościńczyk"

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1763&action=details&document_id=1624055


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Gościńczyk"

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1958&action=details&document_id=1875403


Tekst planu

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/goscinczyk-uchwala-projekt-wylozenie-do-publicznego-wgladu.pdf


Rysunek planu

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/goscinczyk-rysunek-projekt-wylozenie-do-publicznego-wgladu.pdf


Prognoza oddziaływania na środowisko

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/goscinczyk-pons-wylozenie-do-publicznego-wgladu.pdf


Uzasadnienie

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/goscinczyk-uzasadnienie-wylozenie-do-publciznego-wgladu.pdf