Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy - " Dęblińska - Długa"

Uchwała Nr XXVIII/288/21Rady Miasta Puławy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo gminy Miasto Puławy "Dęblińska - Długa"

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0uchwala_288.pdf (dokument cyfrowy w formacie PDF z opcją przeszukiwania)

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Dęblińska - Długa"

Obwieszczenie PP.6721.4.2.2021 z dnia 13-04-2021 r. (dokument cyfrowy w formacie PDF z opcją przeszukiwania)

Obwieszczenie  PP.6721.4.2.2021 z dnia 13-04-2021 r. (skan dokumentu) 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Dęblińska - Długa”

Obwieszczenie PP.6721.4.4.2023 z dnia 27.06.2023 r.

tekst planu

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/2023-06-29-wylozenie-uchwala-dd.pdf

rysunek planu

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/2023-06-29-wylozenie-rysunek-dd.pdf

prognoza oddziaływania na środowisko

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/2023.06.29-wylozenie-pons-dd.pdf

uzasadnienie

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/02022-06-29-wylozenie-uzasadnienie-dd.pdf