Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy - " Dęblińska - Długa"

Uchwała Nr XXVIII/288/21Rady Miasta Puławy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo gminy Miasto Puławy "Dęblińska - Długa"

https://umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0uchwala_288.pdf (dokument cyfrowy w formacie PDF z opcją przeszukiwania)

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Dęblińska - Długa"

Obwieszczenie PP.6721.4.2.2021 z dnia 13-04-2021 r. (dokument cyfrowy w formacie PDF z opcją przeszukiwania)

Obwieszczenie  PP.6721.4.2.2021 z dnia 13-04-2021 r. (skan dokumentu)