Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Puławy

Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Puławy mogą być objęte imprezy organizowane na terenie miasta Puławy o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku Puław

Patronat jest wyróżnieniem honorowym i podkreśla szczególny charakter imprezy, nie oznacza jednak deklaracji wsparcia finansowego czy organizacyjnego.

Z wnioskiem o przyznanie honorowego patronatu występuje organizator imprezy.

Wnioski składa się nie później niż na 30 dni przed planowaną imprezą.

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy lub przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: um@um.pulawy.pl

Załączniki do artykułu