Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

Grafika przedstawiająca osoby wokół stołu, na stole napis na białym tle Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP
Grafika przedstawiająca osoby wokół stołu, na stole napis na białym tle Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

Tematem posiedzenia będzie omówienie kryteriów oceny ofert realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

 

Załączniki do artykułu