Zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych

ngo.jpg
ngo.jpg

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania propozycji zadań publicznych, które planują realizować w 2024 roku we współpracy z Miastem Puławy

Zgodnie z uchwałą nr LIV/508/10 Rady Miasta Puławy z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej organizacje pozarządowe w terminie do 15 września mogą składać propozycje do budżetu.

Propozycje zadań publicznych należy złożyć w formie wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2023 roku na adres: um@um.pulawy.pl

Jednocześnie pragniemy podziękować za dotychczasową współpracę na rzecz kreowania polityki społecznej naszego miasta oraz wyznaczania nowych kierunków działań, tak aby w sposób jak najbardziej adekwatny odpowiadać na potrzeby mieszkańców Puław.

W 2022 roku ze zgłoszonych 69 propozycji zadań publicznych dofinansowanie z budżetu Miasta Puławy otrzymało 25 podmiotów na realizację 52 zaproponowanych zadań publicznych.

Na 2023 rok zgłoszonych zostało 101 propozycji zadań publicznych, z których wsparcie finansowe z budżetu Miasta Puławy otrzymały 53 zaproponowane zadania publiczne.

Załączniki do artykułu